c S
Izbor dana

Odbačaj privatne tužbe

30.07.2014 07:30 Za pokretanje kaznenog postupka protiv suca potrebno je odobrenje Državnog sudbenog vijeća te će se bez da je isto priloženo, privatna tužba odbaciti.