c S
Izbor dana

Postupak izvlaštenja- retroaktivnost zakona

29.07.2014 07:30 Naknada za izvlaštenje koja je bitno niža o tržišne vrijednosti, predstavlja prekomjerni individualni teret. Da bi se opravdao retroaktivni učinak zakona mora postojati očit i snažan opći interes. Podnositelji koji su pred domaćim tijelima ostvarili iznos naknade za povredu Konvencije koji bitno odstupa od iznosa kojeg dodjeljuje Europski sud u sličnim predmetima, mogu tvrditi da su i dalje žrtve povrede Konvencije.