c S
Izbor dana

Obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora

08.08.2014 07:30 Potpuno je irelevantan žalbeni navod okrivljenika da se kod svakog ugovorenog aranžmana sa strankama potpisuju ugovori koji između ostalog reguliraju i način na koji nezadovoljna stranka može istaknuti prigovore, jer je na temelju provedenog postupka utvrđeno da okrivljenici kritične zgode nisu istaknuli obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora na način kako je to propisano čl. 8. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača.