c S
Izbor dana

Utvrđivanje prava vlasništva

18.08.2014 07:30 I imovina na kojoj su jedinice lokalne samouprave imale pravo upravljanja, predmet je povrata prema Zakonu o naknadi za imovinu.