c S
Izbor dana

Oslobođenje od plaćanja troškova postupka

20.08.2014 07:30 Oslobođenje od plaćanja troškova postupka ne odnosi se na oslobođenje obveze stranke da svojem protivniku naknadi parnični trošak, budući da takva obveza ovisi isključivo o uspjehu stranke u parnicu, odnosno o ishodu spora.