c S
Izbor dana

Interpolacija

27.08.2014 07:30 Ako je prostornim planom predviđeno da se samo interpolacije mogu graditi i rekonstruirati kao dvojni objekt, a o tome se ne radi, tada izgradnja dvojnog objekta nije dopuštena.