c S
Izbor dana

Naknada parničnih troškova

28.08.2014 07:30 Odvjetnik nema pravo na naknadu materijalnih troškova ako nije određeno naveo o kojoj vrsti troška se radi niti je argumentirao i dokumentirao nastanak takvog troška.