c S
Izbor dana

Postupanje poduzetnika u uvjetima nelikvidnosti

29.08.2014 07:30 Člankom 69. stavkom 1. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi propisano je da u razdoblju od otvaranja postupka predstečajne nagodbe, do kraja tog postupka, dužnik ne smije plaćati obveze koje su nastale i dospjele prije dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe osim tražbina iz članka 17. stavka 2. točaka 1., 6. i 7. Zakona (a to su: prioritetne tražbine, troškovi postupaka pred javnopravnim tijelima i troškovi izrade dokumentacije potrebne za pokretanje i provedbu postupka predstečajne nagodbe).