c S
Izbor dana

Umješač

02.09.2014 07:30 Pravna ili fizička osoba koja smatra da je trebala sudjelovati u postupku, a nije, ne može se pridružiti tuđoj tužbi kao umješač nego je u postupku trebala koristiti pravne lijekove.