c S
Izbor dana

Poslovna dozvola

08.09.2014 07:30 Uvjeti za izdavanje poslovne dozvole nisu ispunjeni ako podnositelj zahtjeva nije podmirio porezna davanja.