c S
Izbor dana

Sudska nagodba

09.09.2014 07:30 Sudska nagodba je mješoviti procesnopravni i građanskopravni ugovor zbog čega se pobojnost odnosno ništavost ili djelomična ništavost pojedinih odredaba sudske nagodbe ocjenjuje primjenom materijalnog prava pa sud nije ovlašten odlučivati o pravnim učincima sudske nagodbe kao o prethodnom pitanju.