c S
Izbor dana

Ništavost ugovora o darovanju

15.09.2014 07:30 Ugovor o darovanju stana bez predaje stana u neposredan posjed daroprimatelju, ništav je ako nije sklopljen u obliku javnobilježničkog akta, bez obzira što je izvršena uknjižba prava vlasništva daroprimatelja u zemljišne knjige.