c S
Izbor dana

Naknada za oduzetu imovinu

23.09.2014 07:30 Prigovori u svezi visine naknade za oduzetu imovinu mogu se iznositi u postupku u kojem se naknada određuje, ali nepravilan izračun nije razlog za obnovu postupka naknade.