c S
Izbor dana

Otvaranje stečajnog postupka nad ovršenikom

25.09.2014 07:30 Ako je ovrhovoditelj postao vlasnik nekretnina koje su bile predmet ovrhe prije otvaranja stečajnog postupka nad ovršenikom, tada takva imovina ne predstavlja imovinu stečajnog dužnika na kojoj postoji razlučno pravo niti se u odnosu na namirenje vjerovnika iz postignute kupovnine primjenjuje odredba čl. 164. a st. 1. Stečajnog zakona.