c S
Izbor dana

Dostava obavijesti običnom pošiljkom

30.09.2014 07:30 Okolnost da je obavijest poslana običnom, a ne preporučenom pošiljkom, po ocjeni ovog suda ne dovodi u pitanje istinitost tvrdnje svjedokinje da je obavijest doista i poslana, kako to neosnovano smatra tužitelj.