c S
Izbor dana

Troškovi izvršenja rješenja

09.10.2014 07:30 Tvrdnju da je samo dio materijala od srušenog objekta odvezen i deponiran, a da je naplaćen kao da je sve odvezeno, tužitelj treba dokazati jer prema podacima u spisu naplaćen je samo onaj materijal koji je zaista odvezen i deponiran.