c S
Izbor dana

Zastara prekršajnog progona

13.10.2014 07:30 Zastara prekršajnog progona, suprotno mišljenju žalitelja, u konkretnom slučaju nije počela teći tek kontrolnim pregledom - 18.9.2012., već je počela teći nepoduzimanjem mjera koje su naložene predmetnim rješenjem nadležnog ministarstva u roku od 60 dana, računajući od pravomoćnosti rješenja, a koje rješenje je postalo pravomoćno dana 16.07.1995. tako da je već u trenutku podnošenja predmetnog optužnog prijedloga ovlaštenog tužitelja - 15.11.2012., nastupila zastara prekršajnog progona.