c S
Izbor dana

Preinaka zahtjeva sadržanog u platnom nalogu

23.10.2014 07:30 Povodom izjavljenog prigovora sud odlučuje o opstojnosti već izdanog platnog naloga njegovim održavanjem na snazi ili ukidanjem (djelomično ili u cijelosti), pa stoga u tom postupku nije moguća njegova izmjena - preinaka povećanjem zahtijevanog novčanog iznosa ili zahtijevane druge stope zatezne kamate na taj iznos.