c S
Izbor dana

Zaštitna mjera zabrane međusobnog uznemiravanja

28.10.2014 07:30 Kako okrivljenici žive na istoj adresi, sud je s obzirom na utvrđeno činjenično stanje, prihvaćanjem žalbe 2. okrivljenice i po službenoj dužnosti preinačio odluku o izrečenoj zaštitnoj mjeri i okrivljenicima izrekao zaštitnu mjeru zabrane međusobnog uznemiravanja, koja se u smislu čl. 14. st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji može primijeniti prema počinitelju nasilja koji je nasilje počinio uznemiravanjem, a postoji opasnost da bi ponovno mogao uznemiravati člana obitelji.