c S
Izbor dana

Ovršna isprava

29.10.2014 07:30 Zaključak prvostupanjskog suda kojim je ovrhovoditelj pozvan na plaćanje predujma za trošak uredovanja, ne može se smatrati ovršnom ispravom na temelju koje bi ovrhovoditelj bio ovlašten predložiti ovrhu.