c S
Izbor dana

Prijenos dijela imovine

31.10.2014 07:30 Odredbama članka 7. stavka 9. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da se kod prijenosa uz naknadu ili bez naknade, ili u obliku uloga u društvo, ukupne imovine ili njezinog dijela koji čini gospodarsku cjelinu na drugog poreznog obveznika (primatelja) smatra da nije došlo do isporuke, a taj porezni obveznik smatra se pravnim sljednikom prenositelja.