c S
Izbor dana

Funkcionalna nadležnost

03.11.2014 07:30 Drugom rečenicom u članku 252.j stavak 1. Ovršnog zakona regulirana je funkcionalna nadležnost općinskog suda za odlučivanje povodom prigovora protiv rješenja o ovrsi javnog bilježnika ako je ovrha određena općenito na imovini ovršenika koji je pravna osoba. Ova odredba je lex specialis u odnosu na odredbe ZPP kojima je regulirana stvarna nadležnost trgovačkih sudova (čl. 34. b ZPP).