c S
Izbor dana

Susjedska prava - vlastita ograda

06.11.2014 07:30 Zakonom nije određeno kakvu ogradu (od kojeg materijala, kakvog oblika i dr.) treba podignuti vlasnik pri ograđivanju svoje nekretnine u skladu sa mjesnim običajima, no toj obvezi nije udovoljeno ako ono što je postavljeno kao ograda ne sprečava slobodan i nesmetan pristup osoba i životinja s jedne na drugu nekretninu što i jest svrha ograđivanja.