c S
Izbor dana

Vođenje knjige žalbe

11.11.2014 07:30 Odredba kojom je bila propisana kazna za fizičku osobu ako ne vodi knjigu žalbe u svakom objektu u propisanom obliku, sadržaju i na propisani način, ne dostavi izjavljen prigovor u propisanom roku Državnom inspektoratu te ne odgovori na prigovor u propisanom roku, ima svoj kontinuitet u odredbi čl. 144. st. 1. podstavka 9. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 79/7, 125/07, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12, 56/123).