c S
Izbor dana

Suočenje kao dokazna radnja

17.11.2014 07:30 Smisao suočenja je kontradiktorno sučeljavanje ispitanika u odnosu na važne činjenice oko kojih se ispitanici ne slažu, a nije smisao u ponovnom ispitivanju pri čemu se, osim sadržaja iskaza, ocjenjuje i držanje tijela, geste, promjene izgleda i slično (govor tijela) što je upravo bitno za ocjenu vjerodostojnosti ispitanika.