c S
Izbor dana

Povrat u prijašnje stanje

20.11.2014 07:30 Povrat u prijašnje stanje radi podnošenja žalbe iznimno je pravno sredstvo i može se dozvoliti samo okrivljeniku koji je iz opravdanih razloga propustio rok za žalbu, ali ne i osobama koje su, sukladno odredbi čl. 192. st. 2. Prekršajnog zakona, ovlaštene podnijeti žalbu protiv prvostupanjske presude u korist okrivljenika.