c S
Izbor dana

Jednostavne građevine

28.11.2014 07:30 Pomoćne građevine - skladište i sanitarni čvor za goste restorana, nisu jednostavne građevine čija bi gradnja bila dopuštena bez odgovarajućeg akta.