c S
Izbor dana

Dostava podataka o OIB-u za stranu pravnu osobu

05.12.2014 07:30 Odredbom članka 4. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju propisano je da Ministarstvo financija, Porezna uprava po službenoj dužnosti određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj na temelju informacije nadležnog tijela koje obavlja prvi upis obveznika broja. Odredbom članka 13. stavka 2. točke 1. Pravilnika propisano je da se u skladu s prethodno navedenom odredbom, OIB određuje i dodjeljuje obvezniku broja ako se radi o stranoj osobi kod koje je nastao povod za praćenje prema članku 28. stavak 2. Pravilnika.