c S
Izbor dana

Suvlasništvo - dioba

16.12.2014 07:30 Zabilježba sklopljenog ugovora o doživotnom uzdržavanju u korist treće osobe (kao davatelja uzdržavanja) na suvlasničkom dijelu jednog suvlasnika (kao primatelja uzdržavanja) nije okolnost zbog koje bi razvrgnuće suvlasničke zajednice bilo nedopušteno ili nemoguće.