c S
Izbor dana

Javna nabava za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada

19.12.2014 07:30 S obzirom na to da se komunalne djelatnosti, pa tako i djelatnost odlaganja komunalnog otpada, sukladno članku 2. stavku 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, obavljaju kao javna služba, dakle kao djelatnost od općeg interesa, pravna osoba koja obavlja navedenu djelatnost ispunjava uvjet propisan člankom 5. stavkom 1. točkom 3. Zakona, kojim je određeno da su javni naručitelji pravne osobe koje su osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovački značaj. Ukoliko uz navedeni uvjet određena pravna osoba ispunjava barem još jedan od uvjeta propisanih podtočkama 1. do 3., točke 3. istoga stavka i članka Zakona, takva pravna osoba je javni naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi.