c S
Izbor dana

Odgovornost poslodavca za štetu

22.12.2014 07:30 Ukoliko tuženik nije dokazao da je vratio oduzetu imovinsku korist temeljem kaznene presude tada sadržaj provedenog kaznenog postupka ne ograničava tužiteljevo pravo na namirenje štete koju mu je tuženik kao njegov radnik ostvario kaznenim djelom.