c S
Izbor dana

Pravilno utvrđivanje alkoholiziranosti

23.12.2014 07:30 Ako iz liječničke potvrde proizlazi da postoji mogućnost da je okrivljenica imala manju koncentraciju alkohola u organizmu, a što bi moglo rezultirati blažim djelom prekršaja od onog za koji je proglašena krivom, sud prvog stupnja će u ponovnom postupku zatražiti i mišljenje stalnog sudskog vještaka medicinske struke u svezi mogućnosti pokazivanja veće koncentracije alkohola.