c S
Izbor dana

Registracija žiga

02.01.2015 07:30 Ako se žig čija se zaštita traži razlikuje od ranije zaštićenog žiga po vrsti pisma, bojama i simbolima, ne radi se o istim žigovima.