c S
Izbor dana

Odjava obrta

08.01.2015 07:30 Obrt se može odjaviti s danom podnošenja zahtjeva, a ne unatrag, osim u slučaju kad je obrtnik već ostvario pravo na invalidsku mirovinu.