c S
Izbor dana

Pravo svjedoka na naknadu putnih troškova

26.01.2015 07:30 Žalitelj u žalbi ističe da je na ročište pristupio osobnim automobilom iz objektivnih razloga, pa je prvostupanjski sud trebao od oštećenika podnositelja zahtjeva za naknadu troškova zatražiti da medicinskom dokumentacijom potkrijepi navedeni zahtjev u svezi s činjenicom da mu zdravstveno stanje ne dopušta korištenje prijevoza autobusom.