c S
Izbor dana

Katastarski upis -međe

23.03.2015 07:30 U slučaju spora u vezi međa između parcela, nadležan je sud, pa će upravno tijelo prekinuti postupak.