c S
Izbor dana

Upis u evidenciju - rok za tužbu

27.03.2015 07:30 Ako je rok za podnošenje tužbe istekao u danu tjedna koji je radni dan, a sutrašnji dan je također radni, tada se rok ne može produljiti na dan nakon vikenda.