c S
Izbor dana

Ovlaštenje na podnošenje žalbe

31.03.2015 07:30 Majka okrivljenika koja je postavljena kao poseban skrbnik radi zastupanja i zaštite u postupku lišenja poslovne sposobnosti ovlaštena je na podnošenje žalbe na presudu bez obzira što u konkretnom predmetu ima svojstvo oštećenice.