c S
Izbor dana

Obvezni psihosocijalni tretman

14.04.2015 07:30 Čl. 22. st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji propisuje da je počinitelj nasilja u obitelji dužan postupati u skladu s primijenjenom zaštitnom mjerom, dok iz obavijesti, koju je dostavio ovlašteni tužitelj u spis, nije vidljivo u čemu se sastoji protupravno postupanje okrivljenika, s obzirom da se on nakon primitka brzojava iz udruge, u dva navrata odazvao njihovim pozivima na tretmane, a koje tretmane su mu djelatnici udruge samoinicijativno prekinuli.