c S
Izbor dana

Arondacija nekretnina

23.04.2015 07:30 Rješenjem o arondaciji stječe se pravo vlasništva nekretnine na originaran način neovisno o tome je li isplaćena utvrđena naknada i jesu li sudionici postupka arondacije izvršili svoje obveze temeljem tog rješenja.