c S
Izbor dana

Pravo na opskrbninu

27.04.2015 07:30 Posjedovni list nije dokaz o vlasništvu pa stoga pravo posjeda upisano u posjedovni list nije razlog za ukidanje opskrbnine, na koju nema pravo vlasnik zemljišta određene površine.