c S
Izbor dana

Kontinuitet prekršaja

11.05.2015 07:30 Nakon donošenja prvostupanjske presude dana 1. srpnja 2013. stupio je na snagu novi Zakon o veterinarstvu u kojem prekršaj okrivljenice ima pravni kontinuitet u odredbi čl. 176. st. 1. t. 7. Zakona o veterinarstvu (NN br. 82/13). Budući da novi Zakon nije blaži za okrivljenicu, ne primjenjuje se novi Zakon o veterinarstvu (NN br. 82/13), u smislu odredbe čl. 3. st. 2. Prekršajnog zakona već se na okrivljenicu primjenjuje, u smislu odredbe čl. 3. st. 1. Prekršajnog zakona, dotadašnji Zakon o veterinarstvu (NN br. 41/07, 155/08, 55/11), a koji je bio na snazi u vrijeme kad je prekršaj počinjen.