c S
Izbor dana

Stambeno zbrinjavanje

19.05.2015 07:30 Zapreka za ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje je prethodna prodaja odgovarajućeg stambenog objekta bez obzira na to da nalazi li se taj objekt u blizini škole, bolnice, vrtića, trgovine i dr.