c S
Izbor dana

Porezni tretman isplata iz stečajne mase

22.05.2015 07:30 Ukoliko je stečajni upravitelj u predmetnom postupku izvršio sve svoje obveze u skladu s odredbama Stečajnog zakona, novčana isplata iz preostale stečajne mase, fizičkim osobama vlasnicima zatvorenih obrta, kao i fizičkim osobama pravnim slijednicima likvidiranih trgovačkih društava, a koji su bili dužnici u stečajnom postupku, smatra se dohotkom od kapitala za koji se predujam obračunava i plaća prema članku 51. stavku 7. Zakona o porezu na dohodak, a prema kojemu obvezu uplate predujma poreza na dohodak preuzima sam primatelj dohotka ukoliko to ne izvrši isplatitelj odnosno stečajni upravitelj.