c S
Izbor dana

Katastarski upis

26.05.2015 07:30 Promjena na katastarskoj čestici u katastarskom operatu se ne može provesti ako u zemljišnim knjigama podnositelj zahtjeva nije upisan kao vlasnik baš te katastarske čestice jednake veličine i identifikacije.