c S
Izbor dana

Oporezivanje prometa nekretnina od 01.01.2015.

29.05.2015 07:30 Zakonom o porezu na promet nekretnina propisano da se na stjecanja nekretnina od 1. siječnja 2015. godine na koje isporučitelj zaračunava PDV ne obračunava porez na promet nekretnina od 5%. Na taj se način isporuka nekretnina oporezuje ili PDV-om ili porezom na promet nekretnina ovisno o vrsti nekretnine i sudionicima u prometu.