c S
Izbor dana

Neslužbena kopija izvatka iz zemljišne knjige

15.06.2015 07:30 Neslužbena kopija zemljišnoknjižnog izvatka iz zemljišne knjige prihvatit će se kao dokaz zemljišnoknjižnog stanja na nekretninama koje su predmet ovrhe ako je dostavljena sudu kod kojeg se vodi zemljišna knjiga za tu nekretninu.