c S
Izbor dana

Dohodak od kapitala

29.06.2015 07:50 Iznosi novca kojima je tužitelj raspolagao, a koji su uplaćeni na nerezidentni račun u drugoj državi, a ne na račun u RH, smatraju se dohotkom od kapitala na koji se plaća porez.