c S
Izbor dana

Ispravak računa

03.07.2015 07:30 Prema odredbama članka 33. stavka 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ako se porezna osnovica promijeni naknadno zbog opoziva, različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate, tada porezni obveznik koji je isporučio dobra ili obavio uslugu može ispraviti iznos PDV-a ako porezni obveznik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi odbitak pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja.