c S
Izbor dana

Razrez poreza

21.07.2015 07:30 Na iznos pozajmice koja ima karakter kredita, porezno je tijelo osnovano odredilo porez na dodanu vrijednost, bez obzira što je tužitelj tu uplatu prikazao kao predujam.